"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Інформаційний аналіз радіотехнічних вимірювачів

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Реутська Ю. Ю., ст. викладач

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

На підставі аналізу відносних помилок перехідного процесу визначено швидкості зміни кількості інформації в радіовимірювачах без затримки та із затримкою сигналу. Результати інформаційного аналізу поширено на радіовимірювачі, які мають складні передаточні функції, та встановлено їх інформаційні показники.

Ключові слова: радіовимірювач, перехідний процес, відносна помилка, інформація.

Аннотация

На основании анализа относительных ошибок переходного процесса определены скорости изменения количества информации в радиоизмерителях без задержки и с задержкой сигнала. Результаты информационного анализа распространены на радиоизмерители, которые имеют сложные передаточные функции, и установлены их информационные показатели.

Ключевые слова: радиоизмеритель, переходной процесс, относительная ошибка, информация.

Abstract

Based on the analysis of relative errors in the transition process, the speed of changing the amount of information in radio meters without delayed signal and delayed signal is determined. The results of information analysis are distributed on radio meters, which have complex transfer functions, and their information indicators are established.

Keywords: radio meter, transient process, relative error, information.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma