"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Оцінювання оптичної активності рослинних олій та нафтопродуктів методом самокалібруючого чотирьохплечого аналізатора

Карлов В. А., доцент, к.т.н.

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

Анотація

Встановлено, що хрестоподібний аналізатор методом самокалібрування забезпечує вимірювання оптичної активності нафтопродуктів та олій з похибкою 0,50

Ключові слова: шести-плечовий, нафтопродукти, дефектоскопія.

Аннотация

Показано, что крестообразный анализатор методом самокалибровки обеспечивает измерение оптической активности нефтепродуктов и масел с погрешностью 0,50.

Ключевые слова: шести-плечник, нефтепродукты, дефектоскопия.

Abstract

Cross-shaped analyzer by self calibration method provides measurement of optical activity of oil products and vegetable oils with an error of 0,50

Keywords: six-ports, oil products, nondestructive testing.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2018_s3_t02.pdf)Карлов В. А.[Тези]555 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma