"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Оцінка ступеня самоподібності трафіку мультимедійної мережі на основі нечіткої логіки

Пилипенко Г. В., аспірант; Лісовий І. П., д.т.н., професор

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, м. Одеса, Україна

Анотація

В роботі показано, що нечіткі інтеграли (Сугено і Шоку) мають особливі властивості та є придатними для керування потоками навантаження телекомунікаційної мережі.

Ключові слова: коефіцієнт Херста, функція належності, нечіткий інтеграл.

Аннотация

В работе показано, что нечеткие интегралы (Сугено и Шоку) имеют особые свойства, и пригодны для управления потоками нагрузки телекоммуникационной сети.

Ключевые слова: коэффициент Херста, функция принадлежности, нечеткий интеграл.

Abstract

Fuzzy integrals (Sugeno and Choquet) which have special properties and are suitable for traffic controlling of the telecommunication network are shown in this article.

Keywords: Hurst coefficient, membership function, fuzzy integral.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2018_s3_t04.pdf)Пилипенко Г. В., Лісовий І. П.[Тези]449 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma