"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Чисельний аналіз взаємодії акустичних хвиль з текстильними матеріалами

Яненко О. П.1, д.т.н., проф.; Лісовець С. М.2, к.т.н., доцент

1КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

2КНУТД, м. Київ, Україна

Анотація

Розглянуто застосування чисельного методу Finite-Difference Time-Domain (FDTD) для аналізу взаємодії акустичних хвиль з текстильними матеріалами (трикотаж, тканина), що мають такі особливості внутрішньої будови, як складне просторове розташування ниток, різна товщина ниток, деформований стан внаслідок отриманих деформацій тощо.

Ключові слова: текстиль, трикотаж, тканина, тензор механічних напруг, вектор коливальної швидкості, координатна сітка, суцільне середовище.

Аннотация

Рассмотрено применение численного метода Finite-Difference Time-Domain (FDTD) для анализа взаимодействия акустических волн с текстильными материалами (трикотаж, ткань), имеющих такие особенности внутреннего строения, как сложное пространственное расположение нитей, разная толщина нитей, деформированное состояние в результате приобретенных деформаций и т.д.

Ключевые слова: текстиль, трикотаж, ткань, тензор механических напряжений, вектор колебательной скорости, координатная сетка, сплошная среда.

Abstract

Application of the numerical Finite-Difference Time-Domain (FDTD) method for the analysis of interaction of the acoustic waves with textiles (jersey, fabric) having such features of interior as the composite spatial arrangement of threads, different thickness of threads, a strained state as a result of the acquired deformations etc. is considered.

Keywords: textiles, jersey, fabric, tensor of mechanical tensions, vector of swaying speed, coordinate grid, continuous environment.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2018_s3_t06.pdf)Яненко О. П., Лісовець С. М.[Тези]438 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma