"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Прецизійний волоконно-оптичний давач температури

Сакір С. О., магістрант; Дем’яненко П. О., к.т.н., доцент

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анотація

Показано, що для побудови прецизійних вимірювачів на основі волоконно-оптичних давачів (ВОД) слід відмовлятися від аналогових принципів модуляції на користь імпульсних. Розроблена схема конструкції ВОД температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку.

Ключові слова: прецизійні волоконно-оптичні давачі температури, імпульсна модуляція, волоконно-оптичні термометри.

Аннотация

Показано, что для построения прецизионных измерителей на основе волоконно-оптических датчиков (ВОД) следует отказываться от аналоговых принципов модуляции в пользу импульсных. Разработана схема конструкции вод температуры с импульсной модуляцией интенсивности оптического потока.

Ключевые слова: прецизионные волоконно-оптические датчики температуры, импульсная модуляция, волоконно-оптические термометры.

Abstract

It is shown that for the construction of precision meters based on fiber-optic sensors (FOS) it is necessary to refuse analog modulation principles in favor of pulsed ones. The construction scheme of the FOS of the tempature with impulse modulation of the intensity of the optical flow is developed.

Keywords: precision fiber-optic temperature sensors, impulse modulation, fiber-optic thermometers.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2018_s3_t08.pdf)Сакір С. О., Дем’яненко П. О.[Тези]434 Kb

...

 

Коментарі  

 
# Зінгер 20.03.2018 12:53
Доброго дня! Яка точність вимірювання запропонованого приладу?
 
 
# Сакір 22.03.2018 18:45
Доброго дня! Точність запропонованого приладу визначається частотою (періодом) генерації високочастотного генератора (100 МГц). В даному випадку точність складає 10^-6 % °С.
 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma