"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Ідентифікація елементів інформаційних трактів

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Реутська Ю. Ю., ст. викладач; Правенький Є. Є., магістрант

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна

Анотація

На основе информационного подхода выполнена процедура идентификации элементов информационных трактов. Установлена зависимость между скоростью изменения количества информации и относительной ошибкой переходного процесса в датчике информации. Определена закономерность изменения количества информации в приемнике информации.

Ключові слова: информационный тракт, идентификация, переходной процесс.

Аннотация

На підставі інформаційного підходу виконана процедура ідентифікації елементів інформаційних трактів. Встановлено залежність між швидкістю зміни кількості інформації та відносною помилкою перехідного процесу у датчику інформації. Визначена закономірність зміни кількості інформації в приймачі інформації.

Ключевые слова: інформаційний тракт, ідентифікація, перехідний процес.

Abstract

The procedure for the identifying of information paths elements performed based on the information made approach. The dependence between the rate of change of the information amount and the relative error of the transition process in the sensor information is set. The regularity of information amount changes in the information receiver is defined.

Keywords: information tract, identification, transition process.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma