"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Порівняльний аналіз методів контролю парамерів лінії електроживлення

Ковбич Антон Олександрович; Ляшок Аліна Вікторівна, к.т.н.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

Анотація

Розглянуто та проаналізовано найбільш популярні методи зняття значення напру-ги та струму у високовольтних мережах електропередачі та передача цього значення у мікроконтролер. Висвітлено переваги давачів, побудованих на ефекті Холла, що підтверджує доцільність подальшого його використання.

Ключові слова:: напруга, струм, ефект Холла, трансформатор, давач.

Аннотация http://www.preventforsch..html

Рассмотрены и проанализированы наиболее популярные методы снятия значения напряжения и силы тока в высоковольтных сетях электропередачи для дальнейшей пе-редачи этого значения на микроконтроллер. Освещены преимущества датчиков, по-строенных на эффекте Холла, что подтверждает целесообразность использования таких датчиков для снятия силы тока.

Ключевые слова: напряжение, ток, эффект Холла, трансформатор, датчик.

Abstract

In this text was considered and analyzed the most popular methods of getting the voltage and current in high-voltage power networks for transmission this values to the microcontroller. Also covered the benefits of sensors, built on the Hall effect, which confirms the feasibility of using this type of current sensor.

Keywords: voltage, current, Hall Effect, a transformer sensor.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2016_s3_t10.pdf)Ковбич А.О., Ляшок А.В. [Тези]398 Kb

...

 

Коментарі  

 
# Адаменко Володимир Олексійович 14.03.2016 11:47
Доброго дня
А чи впливає зовнішнє магнітне поле на результат вимірювання датчика?
 
 
# Ковбич А. О. 14.03.2016 14:23
Авжеш впливає. Тому при використанні давачів, побудованих на ефекті Холла потрібно уникати зовнішнього постійного чи змінного магнітного поля або робити екран від цієї завади.
 
 
# Адаменко Володимир Олексійович 14.03.2016 15:06
А конструкція давача не передбачає такого екранування?
 
 
# Ковбич А. О. 15.03.2016 22:44
На жаль ні, виробник залишив вирішення цієї проблеми кінцевому користувачу.
 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Joomla inotur picma