"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Способи прихованого зв’язку та захист від радіомоніторингу

Бердник Ю. В., Шпилька О. О., к. т. н

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Представлені способи прихованого зв’язку та захисту від радіомоніторингу. Розглянуті можливості стільникових технологій NB-IoT та LTE-M для забезпечення роботи прихованого зв’язку для нерухомих давачів та рухомих підрозділів. Розглянуті здатності цих систем до передачі голосових та відео даних. Розглянута можливість створення цілісної системи прихованого IoT-зв’язку.

Ключові слова: прихований зв’язок, NB-IoT, IoT, LTE-M, стільниковий зв’язок

Аннотация

Представлены способы скрытой связи и защиты от радиомониторинга. Рассмотрены возможности сотовых технологий NB-IoT и LTE-M для обеспечения работы скрытой связи для неподвижных датчиков, подвижных подразделений. Рассмотрены возможности этих систем передавать голосовые и видео данные. Рассмотрена возможность создания целостной системы скрытой IoT-связи.

Ключевые слова: скрытая связь, NB-IoT, IoT, LTE-M, сотовая связь

Abstract

The methods of covert communication and protection from radio monitoring are presented. The capabilities of the NB-IoT and LTE-M cellular technologies to ensure the operation of covert communications for fixed sensors and mobile units are considered. The capabilities of these systems to transmit voice and video data are considered. The possibility of creating an integrated system of hidden IoT-communication is considered.

Keywords: covert communication, NB-IoT, IoT, LTE-M, cellular communication

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s5_t02.pdf)Тези[Бердник Ю. В., Шпилька О. О.]88 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma