"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Розпізнавання дорожніх знаків за допомогою штучної нейронної мережі

Андржієвська М. Е., магістр; Лащевська Н. О., к.т.н., доц.; Адаменко В. О., ст. викл.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анотація

Проведено вибір та підготовку навчальних даних для розпізнавання дорожніх знаків за допомогою ШНМ. Розроблено та навчено ШНМ в середовищі MatLAB/NNTOOL. Проведено аналіз результатів навчання ШНМ.

Ключові слова: ШНМ, нейронна мережа, розпізнавання образів, машинний зір

Аннотация

Проведен выбор и подготовка учебных данных для распознавания дорожных знаков с помощью ИНС. Разработаны и обучено ИНС в среде MatLAB / NNTOOL. Проведен анализ результатов обучения ИНС.

Ключевые слова: ИНС, нейронная сеть, распознавание образов, машинное зрение

Abstract

The choosing and preparation of training data for the recognition of road signs was carried out using ANN. Development and training ANN were conducted in MatLAB / NNTOOL environment. The results of the ANN training were analyzed.

Keywords: ANN, neural network, recognition of image, machine vision .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s1_t10.pdf)Тези[Андржієвська М. Е., Лащевська Н. О., Адаменко В. О.]219 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma